0939 07 2345 - 028 6682 3286 Congtyluatnguyentam@gmail.com

Chơi cờ tướng online khi nào thì vi phạm pháp luật?

Ngày đăng Ngày 03
6/2022

Chơi cờ tướng online khi nào thì vi phạm pháp luật?

       Cờ tướng online là một trò chơi điện tử, đây là hình thức mà người chơi có thể truy cập vào mạng và chơi cờ tướng trên mạng nên việc chơi cờ tướng bằng hình thức này thì người chơi phải thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan.

1. Cơ sở pháp luật điều chỉnh về chơi cờ tướng online

  • Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
  • Thông tư 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
  • Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
  • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Quy định pháp luật về chơi cờ tướng online

       Như chúng tôi đã đề cập nêu trên, Cờ tướng online mà một trò chơi điện tử nên đơn vị cung cấp trò chơi và người chơi phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đặc biệt là không vi phạm Điều 5 của Nghị định này:

        “Điều 5. Các hành vi bị cấm

       1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

       a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

       b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

       c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

       d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

       đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

       e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

       2. Cản trở trái pháp Luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

       3. Cản trở trái pháp Luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

       4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

       5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền Điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.”

       Bên cạnh đó, khi chơi cờ tướng online thì người chơi sẽ có các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng và việc sử dụng các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng đó phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng như sau:

       “Điều 7. Quy định về vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng

       1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử theo đúng nội dung, kịch bản mà doanh nghiệp đã báo cáo trong hồ sơ được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử và trong báo cáo định kỳ của doanh nghiệp.

       2. Người chơi được dùng điểm thưởng hoặc đơn vị ảo có trong tài khoản trò chơi điện tử của mình để đổi lấy vật phẩm ảo do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử khởi tạo.

       3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có nghĩa vụ quản lý vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử theo đúng quy tắc trò chơi đã công bố và phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi đã được phê duyệt.

       4. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử.

       5. Không mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau.”

       Một trong những hành vi cấm liên quan đến trò chơi điện tử là lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác (Khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT). Vì vậy khi chơi cờ tướng online người chơi phải tuyệt đối không được lợi dụng trò chơi này phục vụ cho mục đích đánh bạc, lừa đảo hoặc kinh doanh trái pháp luật.

3. Chơi cờ tướng online như thế nào thì vi phạm pháp luật?

       Trường hợp người chơi cờ tướng online sử dụng điểm thưởng hoặc đơn vị ảo có trong tài khoản trò chơi điện tử của mình để đổi lấy vật phẩm ảo do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử khởi tạo phục vụ nhu cầu giải trí mà không quy đổi thành tiền mặt hoặc không chơi thằng thua bằng tiền, tài sản khác thì không vi phạm quy định pháp luật.

       Trường hợp người chơi cờ tướng online dưới bất kỳ hình thức nào mà quy đổi vật phẩm, điểm thưởng, đơn vị ảo thành tiền, tài sản khác hoặc người chơi thông qua game online để có được tiền, tài sản dưới hình thức thắng thua thì sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc như sau:

  • Xử phạt vi phạm hành chính hành vi đánh bạc:

       Nếu số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình:

       “Điều 26. Hành vi đánh bạc trái phép

       ...

       2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau đây:

       …

       b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;”

  • Xử lý hình sự về chơi cờ tướng online có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc

       Nếu số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc mà còn tái phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với hình phạt từ 03 đến 07 năm tù:

       “321. Tội đánh bạc

       …

       2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

       b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

       c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;”

       Theo Công văn 196/2018/CV-TANDTC - PC thì việc “sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự được hiểu là việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến như hình thành nên các chiếu bạc online hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc, gá bạc.

       Do đó, nếu người chơi cờ tướng online để đánh bạc được coi là sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và bị xử lý ở mức độ cao hơn hành vi đánh bạc thông thường.

       Trên đây là một số nội dung chia sẻ của Công ty Luật Nguyễn Tâm & Partners về các trường hợp vi phạm pháp luật khi chơi cờ tướng online dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Các quy định được viện dẫn trong bài viết có thể hết hiệu lực hoặc đã thay đổi tại thời điểm bạn đọc tham khảo. Mọi thắc mắc, phản hồi, góp ý, vui lòng gửi về địa chỉ Email: congtyluatnguyentam@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp chúng tôi tại Văn phòng Công ty Luật Nguyễn Tâm & Partners (số 37 đường TTH 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc qua Hotline: (028) 6682 3286 – 0939 07 2345

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi

  • 0939 07 2345 - 028 6682 3286
  • Congtyluatnguyentam@gmail.com
  • Số 37 đường Tân Thới Hiệp 09 (Đối diện TAND Quận 12), phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin