TƯ VẤN, THAM GIA TRANH TỤNG TRONG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

0
297

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 

Tư vấn các vấn đề pháp lý như sau:

 1. Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về sở hữu về Đất đai, quản lý Nhà nước về Đất đai, các căn cứ và thủ tục hành chính để xác lập quyền sử dụng đất và quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 2. Luật sư tư vấn về người sử dụng đất, nguyên tắc sử dụng đất và những hành vi nghiêm cấm trong sử dụng đất;
 3. Tư vấn quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong từng trường hợp:

  +   Tổ chức sử dụng đất;

  +   Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đât;

  +   Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất

 4. Tư vấn quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 5. Luật sư vấn về thủ tục hành chính đối với Đất đai:

+   Thủ tục giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất;

+   Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;

+   Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

+   Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

+   Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+   Thủ tục đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

+   Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn quy định pháp luật về quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản;

7. Luật sư tư vấn, tranh tụng gia bảo vệ quyền và lợi ích trong quá trình giải quyết tranh chấp Đất đai, khiếu nại về Đất đai, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về Đất đai.

Hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline (028) 6682 3286 để được tư vấn và hỗ trợ.