Khách hàng

       Mỗi năm có khoảng hơn 350 lượt Khách hàng, đa số là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và người dân đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ tư vấn thường xuyên, đại diện theo hợp đồng dịch vụ pháp lý và đại diện ngoài tố tụng của chúng tôi. Trong đó, lượt khách hàng thông qua giới thiệu và khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ chiếm khoảng 60%. Điều này minh chứng cho việc Công ty Luật Nguyễn Tâm & Partners đã và đang củng cố uy tín cũng như chất lượng dịch vụ đáng tin cậy trong lòng khách hàng.